Category Archives: Chưa được phân loại

Vẻ đẹp của sự thinh lặng

Vẻ đẹp của sự thinh lặng 1

Sự thinh lặng là một đặc quyền. Thinh lặng là để bản thân mỗi người mở ra một thế giới mới ở bên trong họ. Sự thinh lặng có ý nghĩa lớn lao giúp bản thể dễ dàng nhìn nhận, quan sát và xem xét nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thinh lặng không đồng […]

Sự bình thường của bản thân

Sự bình thường của bản thân 2

Sự trưởng thành thật ra không có ý nghĩa nhiều trong cuộc đời của mỗi người. Người ta luôn nói những điều hay, những phương pháp, bài học để một người có thể trưởng thành. Nhưng thật ra, cái gọi là sự trưởng thành nghĩa là bản thân mỗi người có thể nhìn nhận và […]