Monthly Archives: Tháng Chín 2019

Điều buồn nhất ở tuổi 25

Điều buồn nhất ở tuổi 25 1

Ở tuổi này. Cái tuổi nhìn thấy mây bay và nắng cháy thì sẽ nói là mây bay. Không mơ mộng và bảo rằng : “Hôm nay trời đẹp quá, mình đi picnic nha”, vì biết nắng nôi quá xá, đi rông rông ngoài trời rồi sẽ cảm nắng, sẽ bệnh… bệnh rồi công việc ai […]